Za nekatere artikle v naši spletni trgovini nudimo servis in garancijska popravila.

Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, prosimo pokličite našo tehnično službo na telefonsko številko, kjer vam bodo naši svetovalci lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.

Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, reklamacij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu.

V primeru, da vračilo izdelka izvedete v 14-dnevnem roku, pri pregledu izdelka pa se ugotovi, da izdelek ni poškodovan vam bomo reklamacijo zavrnili. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu.

Ne glede na razlog in rok vračila pa v primeru vračila izdelka za katerega se pri pregledu izdelka ugotovi, da je poškodovan vam zamenjave izdelka ali vračila kupnine ne bomo upoštevali. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu.

Za servis izdelka izpolnite dokument na povezavi https://poceni-ovitki.si/servis-in-garancijska-popravila/ in ga priložite pošiljki, ki jo pošljete na naslednji naslov:

Berniteam, Andrej Bernetič s.p.
Griže 1,
6210 Sežana

POMEMBNO! Izdelek dobro zavarujte, da se med transportom ne poškoduje, saj v nasprotnem primeru garancijsko popravilo ne bom mogoče.

Obrazec za garancijsko ali izvengarancijsko popravilo